ANBI

EFKF is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN 8185.34.151

Alleen Giften die worden gedaan aan een-ANBI-instelling zijn met ingang van 1 januari 2008 nog aftrekbaar.De EFKF is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Voor u als donateur/ sponsor betekent dit dat u giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (mits binnen de daarvoor geldende regels)!

New tax regulations have been effected i.e. only gifts donated to an ANBI Institution are tax deductible as from 1 January 2008. The EFKF has been recognized as an ANBI by the Dutch equivalent of Tax Revenue. This means that as a benefactor / sponsor you can deduct your donations to EFKF from your income – or partner tax (within the limits of the relevant regulations)As an ANBI EFKF is free from inheritance or capital transfer tax concerning any donations or  inheritances.